Hvilke kulturprioriteringer er viktige ved valget?

bookmark

Anniken Huitfeldt – kulturminister

torsdag 6. januar 2011, kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Hvordan få best mulig program for kulturen? Møtets fokus vil være på både kunstnerne, det lokale kulturliv (spesielt barn, unge og integrering), kulturelt mangfold og amatørkulturen generelt. Et notat fra møtet blir distribuert til samtlige kommune- og fylkespartier. 5 representanter fra områdene kulturelt mangfold – amatørkultur – billedkunst – scenekunst – bibliotek vil holde forberedte innlegg, og deretter åpen debatt: Eli Borchgrevink, Christin Sund, Hilde Rognskog, Tove Bratten og Svein Arne Tinnesand. Kulturminister Anniken Huitfeldt innleder om hvilke saker hun mener er viktig å prioritere på kulturområdet.