Hvilken rolle spiller SRHR for bærekraftig utvikling?

bookmark

Debatt

mandag 3. desember 2012, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Sex og politikk

Inngang: Gratis

Sex og Politikk ønsker å tematisere forholdet mellom bærekraftig utvikling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hvilke sammenhenger finnes? Og hvorfor er motstanden mot å integrere SRHR i bærekraftig utvikling sterkere nå enn den var for 20 år siden?

Til å drøfte disse spørsmålene har vi invitert et spennende og kunnskapsrikt panel som til daglig arbeider innen krysningsfeltet helse, likestilling, befolkningsdynamikk og bærekraftig utvikling.

Panelet består blant annet av:

Karen Newman, koordinator Population and Sustainability Network, PSN
Negash Teklu, daglig leder Population, health and environment, PHE, Etiopia

Ordstyrer: Mari Aaby West, sentralstyremedlem AUF

Debatten er gratis og vil foregå på engelsk. Se mer info på www.sexogpolitikk.no