Hvor fri er kunsten i Norge?

bookmark

LNM Forum

onsdag 28. november 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Landsforeningen Norske Malere

Inngang: Gratis

Debatt med Arnfinn Bjerkestrand (Norsk kulturråd), Hans Olav Lahlum (historiker og forfatter) og Kristian Meisingset (kulturredaktør i Minerva). Ordstyrer: Sarah Sørheim (DN).