Hvor kristent skal Norge være?

bookmark

Halvor Nordhaug, Henrik Syse, Kristin Mile m.fl.

tirsdag 26. april 2016, kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Vårt land forlag

Inngang: Gratis

«Vår kristne og humanistiske arv» – er det på tide med et arveoppgjør? Hvilken plass skal religionen ha i samfunnet? Skal religiøse symboler tåles i det offentlige rom? Er det riktig å gi kristendommen en særstilling i samfunnet? Kan vi fortsatt holde på med skolegudstjenester og ha prester på sykehjem?

Halvor Nordhaug og Henrik Syse beskriver sin nye bok Hvor kristent skal Norge være? som sitt bidrag til et arveoppgjør. I en samtale ledet av Berit Aalborg (politisk redaktør i Vårt Land) møter forfatterne Kristin Mile (Human-Etisk Forbund) og Anne Sender (samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, tidl. forstander i Det mosaiske trossamfunn).