Hvordan bli professor i Norge?

bookmark

Debatt

mandag 27. april 2015, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norges forskningsråd

Inngang: Gratis

Forskningsrådet ønsker å kaste lys på veien mot professorstilling, samt åpne for en diskusjon om hva som egentlig kreves for å bli professor i Norge i dag.

Overraskende få kjenner kriteriene for opprykk til professor, og kriteriene og kravene varierer fra institusjon til institusjon, og fra fag til fag. Uklarhet om veien til professortittelen ser ut til å ramme særlig kvinner. Mange opplever at akademisk karriere er noe som er privatisert og individualisert. Vil større åpenhet kunne bidra til å endre kjønnsubalansen på professornivå i dagens akademia?

Les mer om programmet her