Hvordan fremme liberal islam?

bookmark

Diskusjonsmøte

lørdag 30. oktober 2010, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Nettverket LIM

Inngang: Gratis

Nettverket LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) inviterer til diskusjonsmøte om islam i en moderne verden med imam Daayiee Abdullah fra nettverket "Muslims for Progressive Values" i USA. 

Ordstyrer: Dag Herbjørnsrud (Redaktør i magasinet Ny Tid). 

LIM ønsker å fremme toleranse og liberale verdier. Gjennom å fremme likestilling, integrering og mangfold, ønsker vi å ivareta et fredelig og inkluderende samfunn der alle individer har rett til å leve i frihet og verdighet. Vi har invitert Imam Daayiee Abdullah fordi vi mener det er viktig å få frem mangfoldet som finnes blant muslimer, og fordi vi tror imamen kan inspirere til viktige diskusjoner om liberaliseringen av islamsk tenkning og praksis.

Etter hans presentasjon, vil redaktør Dag Herbjørnsrud styre diskusjonen og åpne for spørsmål og kommentarer fra publikum i salen.

Velkommen!