Hvordan kan folket bestemme?

bookmark

Debatt og lansering

torsdag 29. april 2010, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Tidsskriftet Rødt!

Inngang: Gratis

Er deltakende demokrati, arbeiderstyrte bedrifter, styrking av offentlig sektor en strategi for at arbeiderklassen kan utfordre kapitalen idag?
Tidsskriftet Rødt! inviterer til debatt og lansering av 1. mainummeret.

Panel:
Jørn Magdahl, Rødt
Ingerid Straume, nestlederleder i Attac
Anne Grethe Krogh, Fagforbundet
Ingvar Skjerve, forfatter av boka Deltakerne og medlem i SV

Avstanden mellom politikere og vanlige folk blir større. Høyrepartier øker i arbeiderklassen.
Kan folket bestemme selv? Hvordan? Hvilke begrensninger fins under kapitalismen?

Offentlig sektor kunne være en spydspiss i å eksperimentere og utvikle demokrati på arbeidsplassen. I stedet ser vi at den rødgrønne regjeringa velger å videreføre og videreutvikle styringsprinsipper som er skapt for private virksomheter og deres mål om profitt. Kan mer makt til arbeidsfolk i offentlig sektor møte høyresidas forsøk på markedsstyring?

-Er deltakende demokrati et skritt i retning av et samfunn hvor arbeidsfolk bestemmer?

-Kan folk eie sine egne arbeidsplasser?