Hvordan motvirke utbytting?

bookmark

Migrantarbeidere i europeiske leverandørkjeder

onsdag 9. desember 2015, kl. 08:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Etisk handel-initiativene i Norge (IEH), Storbritania (ETI) og Danmark (DIEH)

Inngang: Gratis

Utbytting av migrantarbeidere er blitt et stort problem i dagens samfunn. Altfor ofte må migranter i en sårbar situasjon jobbe svært lange dager for minimal lønn. Arbeids- og boforhold er gjerne preget av dårlige HMS- og santitærfohold.

På seminaret får du innblikk i trender, utfordringer og tilnærminger til tematikken i Europa. Eksempler gis fra mat, tekstil og andre bransjer. Den kritiske rollen til bemanningsbyråer og -agenter gis særskilt oppmerksomhet.

Tomatprodukter fra Italia får et hovedfokus. Norsk media brukte uttrykket ‘moderne slaveri’ om migranter som høster tomater på jorder i Sør-Italia. Tomatene brukes i tomater på boks og andre produkter som selges i hele Europa, deriblant av norske dagligvarekjeder.

IEH lanserer sin rapport om aktsomhetsvurdering i leverandørkjeden for italienske jordbruksprodukter. Dette følges av en paneldiskusjon med søkelys på hva europeiske bedrifter kan gjøre for å hindre utbytting av migrantarbeidere i sine leverandørkjeder.

kl. 08.30-12.30 (frokostservering fra kl 08.00). Påmelding via IEH sine nettsider her.

Program:
08.00 – 08.30: Frokost
08.30 – 08.40: Velkommen ved IEH
08.40 – 09.20: Trender, utfordringer og tilnærminger ved Neill Wilkins, Institute of Business and Human Rights
09.20 – 09.50: Synspunkter fra bemanningsagenter ved David Camp, Association of Labour Providers
09.50 – 10.10: Pause
10.10 – 10.30: Utbytting på italienske tomatåkere ved journalist/organisasjon (avventer bekreftelse)
10.30 – 10.50: En matkjedes arbeid med aktsomhetsvurdering ved Bjart Pedersen, UNIL (NorgesGruppen)
10.50 – 11.20: Arbeid på et polisk nivå ved Fabrizio de Pascale, UILA (Italian Trade Union)
11.20 – 11.40: Lansering av rapport for aktsomhetsvurdering i leverandørkjeden ved IEH
11.40 – 12.20: Panel: Hva kan bedrifter gjøre og hvordan bør de jobbe?
12.20 – 12.30: Oppsummering