Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelsen?

bookmark

Ved professor Øyvind Norderval

mandag 22. september 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo katolske bispedømme, Den katolske kirke og Oslo bispedømme, Den norske kirke

Inngang: Billett

Professor Øyvind Norderval fra Den norske kirke innleder.

Arrangementet inngår i seminarrekke om kristen tro som strekker seg over syv kvelder i løpet av høsten. Det vil være en innleder og evt. en respondent til hvert tema fra hvert av de to kirkesamfunnene.