Hvordan skal vi få flere folk til å jobbe lenger?

bookmark

Eldre i arbeidslivet

torsdag 27. november 2014, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norden i Fokus

Inngang: Gratis

Politikere i Norden er enige. Hvis vi ønsker å opprettholde vår velferdsmodell, er vi nødt til å arbeide lenger inn i alderdommen. Spørsmålet er hvilke endringer som kreves for at flere mennesker velger å fortsette i jobben. Nordens Välfärdscenter og Norden i Fokus Norge inviterer til paneldebatt hvor politikere, brukerorganisasjoner, forskere og kulturpersonligheter presentere sitt syn på saken.

Bjørn Halvorsen, spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet forteller om holdningsarbeid i de nordiske landene, basert på rapporten «Det dreier seg om helse og arbeidsglede»

Rapporten er utarbeidet av Nordens Välfärdscenter på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.

Presentasjonen blir etterfulgt av en paneldebatt hvor følgende deltar:
Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
Kirsti Bergstø (SV), stortingsrepresentant og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
Stig Klingstedt, Seniorsaken
Ingeborg Moræus Hanssen
Stein Aabø, Dagbladet

Moderator: Ruth Astrid Sæter

Vi serverer frokost fra kl 08:30. Meld deg på debattmøtet her.