Hvordan skape fred?

bookmark

Utenriksminister Børge Brende inviterer til dialog om fredsforhandlinger med erfarne eksperter på fredsmekling fra FN

mandag 13. juni 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet og FN

Inngang: Gratis

Mandag 13. juni inviterer utenriksminister Børge Brende til dialog om fredsforhandlinger med erfarne eksperter på fredsmekling fra FN. Voldelige konflikter øker i antall og kompleksitet. Vi hører gjerne at slike konflikter kun kan bilegges med politiske løsninger, men hvordan gjøres dette i praksis? 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Møtet vil foregå på engelsk.

FNs beredskapsstyrke av meklingseksperter er en nyskapende og effektiv mekanisme som settes inn i noen av verdens vanskeligste konflikter. De bidrar i fredsprosesser med ekspertise i tillitsbygging mellom partene i en konflikt og utforming av mekling og dialogprosesser, samt tema som for eksempel våpenhvile, sikkerhetsstrukturer, maktdeling, grunnlovsutvikling, likestilling og inkludering og naturressursforvaltning. Se en kort video om beredskapsstyrken her.

Beredskapsstyrken deltar aktivt i fredsforhandlinger i krevende kontekster, blant annet i Syria, Jemen, Burundi, Libya og Afghanistan. Beredskapsstyrken har vært administrert av norske Flyktninghjelpen fra 2008, og ble nylig overført til FNs kontor for prosjekttjenester (UNops).

Utenriksministeren inviterer til en dialog med ekspertene for å lære av deres erfaringer og diskutere hvordan vi kan møte fremtidige utfordringer i fredsprosesser.

I panelet:

  •          Børge Brende, utenriksminister
  •          Jeffrey Feltman, undergeneralsekretær, FNs politiske kontor (DPA)
  •          Grete Faremo, undergeneralsekretær, FNs kontor for prosjekttjenester (UNops)
  •          Jan Egeland, generalsekretær, Flyktninghjelpen (NRC)

Medlemmer i FNs beredskapsstyrke av meklingseksperter (tidligere og nåværende):

  •          Mark Muller, medlem av FNs beredskapsstyrke av meklingseksperter
  •          Jeffrey Mapendere, tidligere medlem av FNs beredskapsstyrke av meklingseksperter
  •          Marie-Joëlle Zahar, tidligere medlem av FNs beredskapsstyrke av meklingseksperter

Ordstyrer: Eva Bratholm, leder av Kommunikasjonsavdelingen i Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid)

Arrangementet er organisert av Utenriksdepartementet og FNs politiske kontor (DPA), i samarbeid med NRC og UNops.