Hvordan styrke menneskerettighetene i Norge?

bookmark

Konferanse

mandag 4. april 2016, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er i oppstartsfasen, med et klart mål om å spille en tydelig og viktig rolle i arbeidet med menneskerettigheter. Vi ønsker debatt om hvordan vi best mulig kan gjøre dette, og inviterer derfor til lanseringskonferanse 4. april 2016. 

På konferansen vil det bli innledninger fra blant annet stortingspresident Olemic Thommessen, sametingspresident Aili Keskitalo og styreleder i NIM Cecilie Østensen Berglund. For å få et internasjonalt perspektiv på arbeidet, har vi invitert en representant fra FNs høykommissæren for menneskerettigheter. Det blir også en paneldiskusjon med representanter fra det offentlige og fra menneskerettsmiljøet i Norge, samt fra myndighetene. Det vil bli mulighet for innlegg og spørsmål fra salen.

Målsettingen med konferansen er å svare på spørsmål om hvorfor det er behov for NIM i Norge, hvordan NIM skal styrke menneskerettighetene her i landet samt hvilke saker NIM bør engasjere seg i.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.
Det vil bli servert en enkel lunsj.

Vennligst send en epost til info@nhri.no for påmelding. Det er begrenset antall plasser, og vi forbeholder oss retten til å begrense antallet deltakere fra hver virksomhet dersom det blir fulltegnet.

Påmeldingsfristen er onsdag 23. mars 2016.
Konferansen er åpen for alle. 

 

PROGRAM

10.00: Velkommen. Kort om NIM, målet med konferansen, samt introduksjon til konferansier, ved styreleder Cecilie Østensen Berglund.
10.10: Hvorfor er det behov for NIM i Norge?
Innledninger ved Stortingspresident Olemic Thommessen og Sametingspresident Aili Keskitalo.
10.30: Hvordan skal NIM styrke menneskerettighetene i Norge? Innledning ved NIMs direktør Petter Wille.
10.45: Hvordan er menneskerettighetenes stilling i Norge? Et internasjonalt perspektiv, ved en representant for FNs Høykommissær for menneskerettigheter. (tbc)

11.00: Pause

11.15: Hvilken rolle bør NIM ha i Norge og hva slags saker bør NIM engasjere seg i? Korte innledninger om utfordringer og forventninger fra:
Bjørn Engesland, Helsingforskomiteen
Ann Margit Austenå, generalsekretær NOAS
Fredrik Sejersted, Regjeringsadvokaten
Anine Kierulf, Senter for menneskerettigheter
Láilá Susanne Vars, direktør Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Lagdommer Susann Skogvang
Professor Janne H. Matlary, Universitetet i Oslo

Påfølgende paneldebatt, ledet av konferansier.

12.15: Avslutning/oppsummering ved direktør Petter Wille
12.30: Uformell lunsj
13.30: Slutt