Hvorfor er mediene så lite åpne om seg selv?

bookmark

Foredrag og debatt

mandag 22. september 2008, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Transparency International Norge

Inngang: Billett

Transparency International Norge
inviterer til foredrag og debatt i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Kl. 10.00-15.00

Hva betyr åpenhet og ansvarlighet i mediene? Hvordan kan dette
gjennomføres og praktiseres?


Program

10.00–12.00 Åpenhetens betydning for medienes troverdighet

Torbjörn von Krogh, medieforsker, tidligere sjefredaktør, Pressens Tidning, Sverige. Holder hovedforedraget.
Guri Hjeltnes, professor, Institutt for kommunikasjon,
Handelshøyskolen BI. Kommenterer von Krogh.

12.00-13.00 Lunsjpause

13.00–15.00 Paneldebatt: Konkrete tiltak for større åpenhet

Hans-Christian Vadseth, sjefredaktør, Fædrelandsvennen
Anne Aasheim, sjefredaktør, Dagbladet
Hans-Tore Bjerkaas, Kringkastingssjef, NRK
Heidi Nordby Lunde, borgerredaktør, www.abcnyheter.no

Transparency International Norge

Fri entré, ingen påmelding

Arrangør: Transparency International Norge
Medarrangører: Norsk Redaktørforening og Aftenposten
Støttet av: Institusjonen Fritt Ord

Formål
Mediene har enorm makt. Men med makt følger ansvar og krav om selvrefleksjon. Troverdighet får mediene først når de våger å diskutere egen makt offentlig. De må med andre ord bli mer åpne skal det bli mulig. I dag mener leserne og seerne at det er umulig å kritisere mediene og medienes makt.

Seminaret inngår i en pågående prosess for å skape bevegelse
mot større åpenhet og ansvarlighet i mediene:
Norsk Redaktørforening har tatt opp temaet på sine møter, og i mange redaksjoner diskuteres disse spørsmålene.

Seminaret åpner denne diskusjonen også for allmennheten: leserne og seerne har krav på å vite hvordan redaksjonene tenker om temaet åpenhet og ansvarlighet i egne rekker.

Målgrupper
– Redaksjonelle ledere og ledere/stab i medieorganisasjonene
– Journalister, forskere, studenter
– Alle andre interesserte

Tema for seminaret
Hva betyr åpenhet og ansvarlighet i mediene? Og hvorfor er det behov for mer åpenhet og ansvarlighet? Torbjörn von Krogh og Guri Hjeltnes tegner bakteppet; begge har lenge viet seg til spørsmål om mediekritikk.

Torbjörn von Krogh er medieforsker og tidligere sjefredaktør for Pressens Tidning. Han arbeider med en avhandling om mediekritikk, og ga nylig ut boken Mediernas ansvarighet – om media accountability på svenska.

von Krogh holder hovedforedraget og setter utviklingen av medienes samfunnsrolle inn i et historisk perspektiv – i Sverige og internasjonalt (Nord-Amerika/Europa). Guri Hjeltnes er professor på Institutt for kommunikasjon, Handelshøyskolen BI, og vil kommentere von Krogh, og samtidig beskrive norske erfaringer.

Krav til, og kritikk av, mediene har man hatt til alle tider. Medienes reaksjoner har vært ulike i ulike samfunn. De siste tiårs tekniske og mediekommersielle utvikling har gjort at kravene til ansvarlighet (accountability) har fått ny næring og fått likeartede trekk i ulike typer samfunn. Kravet til, og mulighetene for, åpenhet (transparency) må vurderes i denne sammenheng. Det samme må medienes egne reaksjoner på dette kravet.

Vi vil få høre eksempler på holdninger til ansvarliggjøring, kvalitetssikring og åpenhet i mediene. Og et riss av mediene som en ikke ubetydelig maktfaktor. Hvilket bilde har mediene egentlig av seg selv som maktfaktor? Hvordan plasserer mediene seg i forhold til de tre konstitusjonelle statsmakter? Hemmelighold i media gir makt – myte eller virkelighet? Hva presse mediene til
mer åpenhet og ansvarlighet? Kan det dokumenteres at økt åpenhet styrker medienes troverdighet, og styrker dialogen med leserne/seerne, gir disse mer makt? Har de tradisjonelle mediene tapt autoritet i konkurranse med nettmediene? Hva har vi av gode og dårlige eksempler? Trengs det forskning på utviklingen?

I sesjonen etter lunsj, paneldebatten, vil vi høre mer om disse spørsmålene, men primært utfordres de fire sjefredaktørene til å svare på spørsmålet om ”hvordan” – hvordan kan og vil de konkret praktisere høyere grad av åpenhet og ansvarlighet i sine redaksjoner?

Ligger nøkkelen hos sjefredaktørene i mediehusene og i pressens egne organisasjoner? Hva er deres rolle? Hvordan gi lesere/seere bedre innsyn i journalistiske prosesser og vurderinger? Det transparente redaksjonslokalet – bruken av åpne redaksjonsmøter, bruk av nett-tv, osv.

Det blir meget god anledning for tilhørerne til å stille spørsmål i begge sesjoner!

Velkommen!

For spørsmål kontakt: Jan Borgen, Transparency International Norge,
90 50 50 89 eller jborgen@online.no