Hvorfor kjøpte ikke Norge Volvo?

bookmark

Med Nordens fremste industriledere og næringspolitikere

tirsdag 23. november 2010, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nordisk Ministerråd Oslo

Inngang: Gratis

EU og EMU er under tungt press. Ikke minst flyttes stadig mer økonomisk makt østover. Bør vi nordiske land tenke også næringspolitisk samarbeid, for å sikre våre fellesinteresser? Hva med et spleiselag, av finsk design og teknologi, svensk industrierfaring, dansk markeds- og investeringskompetanse og norsk kapital?