Hvorfor UWC?

bookmark

4 UWCere om United World Colleges

mandag 21. september 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: UWC Norge

Inngang: Gratis

Hvert år sendes førti norske ungdommer til fjorten internasjonale skoler rundt om i verden, der de går sammen med ungdommer fra over hundre nasjoner. Hva lærer de, hva har de med seg videre? Tidligere elever forteller om sine erfaringer, blant andre Olav T. Sandnes, Johanne S. Houge og Arvinn Gadgil.