I affekt

bookmark

Frygt og andre Bævelser i Søren Kierkegaards tekster

onsdag 5. november 2014, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Det Norske Søren Kierkegaard Selskap

Inngang: Gratis

Foredraget tar utgangspunkt i en nærlesning av Søren Kierkegaards Frygt og Bæven med hovedvekt på emosjonenes betydning. Hva innebærer det at Kierkegaard bruker emosjoner som innfallsvinkel til noen av sine viktigste anliggender som tenker?

Vel møtt til en snikkikk i et av Per Thomas Andersens pågående prosjekter. Per Thomas Andersen er forfatter og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter foredraget åpnes det for spørsmål og diskusjon. Ordstyrer er Marius Timmann Mjaaland.