I gråsonen

bookmark

Ungdom og politisk ekstremisme

torsdag 25. august 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Viggo Vestel, forsker ved NOVA, har studert ungdom og deres perspektiver, erfaringer og fortolkninger av tilværelsen. I boka I Gråsonen
utforsker og diskuterer han hvordan ekstremisme skal forstås, og hvilke samfunnsmessige utviklingstrekk ekstreme holdninger og fenomener bør sees i sammenheng med.