I lese- og skrivelandet

bookmark

Maja Lunde, Mona Høvring, Birger Emanuelsen og Mattis Øybø

onsdag 4. mai 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Jag mötte en vän på tunnelbanan, då jag skulle in till förlaget med manuskriptet. När hon hörde titeln utbrast hon: – Du har alltså skrivit en handbok!
Gud förbjude en sådan tolkning. Vad det är frågan om är iakttagelser och minnen från ett liv tillbragt i läser- og skrivarlandet.
(Olof Lagercrantz)

Mange forfattere har utgitt bøker om sine veier inn i teksten, sine skrivestrategier. Klassiske tekster i sjangeren er ført i pennen av Marguerite Duras, Stephen King, Inger Christensen, Robert McKee og allerede siterte Lagercrantz. Men det finnes også utallige andre.

Tre norske forfattere snakker nå om sine favoritter innenfor den uensartete gruppen av det man kan kalle skrivebøker. Maja Lunde benytter seg ofte av erfaringer fra film- og TV-dramaturgi når hun arbeider, og trekker fram både Laurie Hutzler og Robert McKee som viktige inspirasjonskilder. Mona Høvring har festet seg ved brasilianske Clarice Lispectors tanker om at «när jag skriver, skriver jag med kroppen». Birger Emanuelsen har også valgt ut sin favoritt blant skrivestrategibøkene, tittelen er Telling true stories (red.: Mark Kramer og Wendy Call), og handler egentlig om non fiction og journalistikk. Hvordan anvendes den da på skjønnlitterære prosjekter? 

Nå holder Lunde, Høvring og Emanuelsen hver sin innledning før de møter forfatterkollega og redaktør Mattis Øybø til samtale.