Ideologi og terror

bookmark

Totalitære ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden

torsdag 23. april 2009, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nettverk for totalitarismeforskning

Inngang: Billett

PROGRAM

10:00- 10:30 Øystein Sørensen, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo: Velkommen – Presentasjon av emnet og prosjektet Nettverk for totalitarismeforskning

10:30- 11:15 Roger Griffin, Oxford Brookes University: Totalitarianism and Modernism: Clustering Concepts in Pursuit of a Bigger Picture                                                                                     11:15- 11:30 Spørsmål       

11:30- 12:15 Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo: The Historiography of Totalitarian Through National-Socialism                                                                             12:15- 12:30 Spørsmål                                                                          

12:30-13:30  Pause

13:30- 14:15 Nina Witoszek, Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo: How We Survived Communism and Laughed: The Origins of Antitotalitarianism in Eastern Europe.
14:15- 14:30 Spørsmål        

14:30- 15:15 Mehdi Mozaffari, Center for Studies of Islamism and Radicalisation, Aarhus Universitet: Islamism: A “New” Totalitarian Phenomenon.
15:15- 16:00 Avsluttende diskusjon

Det gjøres oppmerksom på at hovedinnleggene vil bli holdt på engelsk, men at det vil bli anledning til å stille spørsmål og ha diskusjonsinnlegg på norsk.

Om innlederne:

Mehdi Mozaffari er professor ved Institut for Statsvidenskap og leder for Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser ved Aarhus Universitet. Mozzafari har bl.a. publisert ”Totalitarisme: Venskab og fjendskab” (Thorup, Schanz og Mozzafari, red., 2007), “11. September: Systime” (2002), "Globalization, Civilizations and World Order: A World-Constructivist Approach" (2002), og “Globalization and Civilizations” (2002).

Nina Witoszeck er forsker ved Universitetet i Oslos senter for utvikling og miljø. Witoszek vant Fritt Ord-prisen i 2005 og har skrevet flere internasjonalt anerkjente artikler. Hun har bl.a. publisert "Kultur og krise” (2002), ”Arne Næss and the Progress of Ecophilosophy” (1999), og ”Norske naturmytologier” (1998)

Bernt Hagtvet er professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og tidligere forskningssjef for Programmet for menneskrettighetsstudier ved Christian Michelsens Institutt i Bergen. Han har bl.a. publisert ”Folkemordenes svarte bok” (2008) og ”Who Were the Fascists: SOcial Roots of European Fascism” (Hagtvet, Larsen og Myklebust, red., 1981). 

Roger Griffin er professor i moderne historie ved Brookes Oxford College og redaktør for tidsskriftet Totalitarian Movements and Political Religions. Han har bl.a. publisert “Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler” (2007), “International Fascism: Theories, Causes, and the New Consensus” (1998), og “The Nature of Fascism” (1991).

Om Nettverk for totalitarismeforskning:

Nettverk for totalitarismeforskning blir utgjort av forskere fra flere norske forskningsinstitusjoner og ulike fagfelter, og inngår som en del av Forum for samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Nettverket ble dannet våren 2008 ut fra en interesse for å studere moderne totalitære systemer, ideer og regimer basert på en historisk kontekst som kan bidra til å gi en ny forståelse av og innsikt i historiske totalitære fenomen. Det sentrale formål med nettverket er å bidra til økt kunnskap om totalitære ideer og regimer gjennom forskning, undervisning og offentlig debatt.

Nettverk for totalitarismeforskning blir ledet av en styringsgruppe på tre: Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Terje Emberland, forsker ved Hl-senteret.