Ikke-voldelig motstandskamp i en voldelig verden

bookmark

Den norske Tibet-komité inviterer til markering av Den internasjonale dagen for ikke-vold

torsdag 1. oktober 2015, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Den norske Tibet-komité

Inngang: Gratis

Den 2. oktober er den internasjonale dagen for ikke-vold. I en verden hvor bruken av voldelig motstand stadig ser ut til å øke, mener vi at det er et økende behov for å bringe fram i lyset motstandskamper som er bygget på ikkevold, og muligens ta lærdom av dem. Derfor inviterer vi til seminar torsdag 1. oktober med nettopp dette som fokus.

Program:
«Ikkevoldskampens framganger og utfordringer»
Foredrag ved fredsforsker Jørgen Johansen. Johansen har i studert ikke-vold som metode i flere tiår, og har skrevet flere bøker om tematikken. Han underviser i fredsstudier ved www.studypeace.info.

«Ikke-vold i den tibetanske motstandskampen»
Innlegg ved Tsomo Svenningsen. Tsomo har master i filosofi med tibetologi og buddhisme som spesialitet, og har tidligere vært leder i Den norske Tibet-komite i flere perioder.

Les mer om arrangementet på Facebook her
Seminaret arrangeres med støtte fra Fritt Ord