Infrastruktur 2013: Kommunikasjon

bookmark

Den internasjonale habitatdagen

mandag 7. oktober 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Habitat Norge

Inngang: Gratis

Digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi har blitt en viktig del av det urbane livet, også for innbyggere i uformelle områder. Hvilken rolle spiller ny teknologi for utvikling og for bedrede levekår for innbyggere i slike uformelle områder? Mer info på habitat-norge.org.