Integral Livspraksis (ILP)

bookmark

tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt Forum

Inngang: Billett

Er du interessert i bevissthetsutvikling? Er du interessert i å vite mer om hva som fører til bevissthetsutvikling, og hvordan du selv kan påvirke din egen utvikling? Disse spørsmålene er bakgrunnen for det neste møtet i Integralt Forum. 

 

Integral Livspraksis (ILP) handler om å finne former for praksiser som er mest mulig effektive på kortest mulig tid. Forskning viser at praksis på ulike områder, krysstrening, gjensidig forsterker effekten innenfor hvert enkelt område.  Ordet ”integral” betyr helhetlig og inkluderende.  Denne tankegangen er en praktisk filosofi som nærmer seg hele mennesket med alle dets ulike kapasiteter. Integral Livspraksis handler om å favne ulike former for praksis fra flere områder samtidig, for å dekke de sentrale områdene av vår menneskelighet.

 

Møtet starter med at Christine Schjetlein og Kristian Merckoll gir en presentasjon av prinsippene bak ILP og en beskrivelse av de fire kjernemodulene som ILP bygger på. Disse er Sinn (kognitivt rammeverk), Skygge (psykodynamisk arbeid), Kropp (fysiske og energetiske øvelser) og Ånd (meditasjon ol).

 

Kristian har studert integral teori ved Fielding University og er tidligere formann i Integralt Forum.  Kristian har drevet med ILP i flere år, og han er en av kursassistentene for Terry Patten som holder sitt online kurs i Integral Spiritual Practice (en variant av Integral Life Practice) for ca 600 personer fra hele verden. Terry Patten er sammen med Ken Wilber forfatter av boka ”Integral Life Practice”.

 

Christine har snart 30 års erfaring innen selvutvikling og spirituell praksis. Hun jobber som psykoterapeut med egen praksis i Oslo, foreleser og holder kurs innenfor den transpersonlige tradisjonen.  Du kan lese mer om Christines arbeid på hennes hjemmesider www.christineschjetlein.no

 

Etter en pause vil vi ha en felles øvelse, og Christine og Kristian vil deretter informere om en workshop i ILP som de to vil holde den 14. og 15. april. Det blir også tid til å stille spørsmål. 

 

Ingen forkunnskaper er nødvendig for å delta på møtet 28/2 eller på workshopen i april, og har du spørsmål eller vil melde deg på workshopen kan du ta kontakt med Christine på christine@schjetlein.no eller Kristian på kristian@merckoll.no.

 

Velkommen!