Intellektuelle og kriser

bookmark

Ved Jeremy Adelman

torsdag 24. oktober 2013, kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord og ARENA Senter for europaforskning (UiO)

Inngang: Gratis

Jeremy Adelman er professor i historie ved universitetet i Princeton og har nylig utgitt en intellektuell biografi om forfatteren Albert O. Hirschman, Worldly Philosopher (2013). Nå foreleser han både om Hirschman og om de intellektuelles forhold til demokratiets kriser i det tjuende århundre.

Kommentarer ved Bernt Hagtvet og John Erik Fossum.

Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til studiet av politisk totalitarisme og demokratiet som styreform.

Fossum er professor ved ARENA Senter for Europastudier, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesseområder er politisk teori, EU og konstitusjonalisme, europeisering og internasjonal integrasjon.

Arrangementet foregår på engelsk.