Internasjonal Humanitær Rett i dagens konflikter

bookmark

Humanitært Forum og debatt m/ Sven Mollekleiv, Bård Glad Pedersen m.fl.

mandag 11. mai 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

De siste månedene har vært preget av mange konflikter og humanitære utfordringer. Konfliktene er mer fragmenterte; de har flere aktører, gjerne ikke-statlige, de varer lenger og de rammer i stadig økende grad sivilbefolkningen. Utfordringene knyttet til internasjonal humanitær rett er mange og komplekse.

Dette krever at Norge og verdenssamfunnet tar en debatt om hvordan man forholder seg til ISIL, Boko Haram, Taliban og andre ikke-statlige, væpnede grupper i dagens konflikter.

Oslo Røde Kors Internasjonal humanitær rett gruppe inviterer til Humanitært forum og debatt:
«Hvordan møte dagens globale konfliktbilde med Internasjonal humanitær rett?»
• Hva er utfordringene?
• Hvordan kan vi sikre at væpnede grupper respekterer de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene?
• Hvordan kan internasjonal humanitær rett håndheves, og hvordan bør aktørene stilles til ansvar for sine handlinger?
• Er dagens regelverk i stand til å fange opp disse utfordringene?
Inviterte innledere er:
Sven Mollekleiv, President i Norges Røde Kors
Bård Glad Pedersen, Statssekretær i Utenriksdepartementet
Oberstløytnant Tormod Heier, fra Forsvarets Høgskole
Sofie A.E. Høgestøl, Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter
Cecilie Hellestveit, Juridisk rådgiver og forsker ved International Law and Policy Institute