Islam og kvinner

bookmark

onsdag 9. mars 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Secular Forum

Inngang: Gratis

Hvordan er egentlig kvinnens stilling i Islam. Er kvinners rettigheter utfordret av Islam, eller er vårt syn for mye preget av kvinnefiendtlige tolkninger av Koranen? Videre vil vi spørre hvordan vi kan motvirke kvinnediskriminering på grunn av religiøse tilhørighet. 

Synet på kvinnens rolle og plass i samfunnet er ulikt. Vi må derfor spørre oss, hvor stor toleranse skal vi ha for ulike forståelser av kvinners rolle i Norge i dag?

Til å belyse problemstillingene har vi invitert Hege Storhaug og Lily Bandehy.