Jordmødre i Afghanistan – for en bedre fremtid

bookmark

Jordmorforeningen og Afghanistankomiteen ønsker velkommen til åpent møte på Litteraturhuset for å markere den internasjonale jordmordagen! Møt Feroza Mushtari, leder av Afghan Midwives Association (AMA) og en av de fremste forkjempere for mødrehelse i landet, som besøker Norge i anledning dagen.

mandag 2. mai 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den Norske Jordmorforening og Afghanistankomiteen

Inngang: Gratis

Verden trenger jordmødre. Tilgang til jordmødre reduserer mødredødelighet, og jordmødre spiller en nøkkelrolle i det internasjonale samfunnets arbeid med å nå FNs bærekraftige utviklingsmål. Den Norske Jordmorforening har i mange år, gjennom økonomisk og faglig støtte til utdanning, stått i solidaritet med jordmødre i Afghanistan. Afghanistankomiteen har i 35 år arbeidet i solidaritet med det afghanske folk, og støtte til jordmødre og kvinnelige helsearbeidere har vært og er en sentral del av organisasjonens arbeid på landsbygda i landet. Utdanning av jordmødre har vært avgjørende for den store reduksjonen av mødredødelighet i landet det siste tiåret. Men det er fortsatt langt igjen, og Afghanistan er fortsatt et av landene i verden med høyest svangerskapsrelatert dødelighet. 

«Jordmorutdanningen er med på å styrke kvinnenes sosiale status, og flere jordmødre har fått innpass i lokale beslutningsorganer. Yrkesdeltakelsen gir mulighet for større økonomisk selvstendighet og involvering i prosesser på ulike nivå; på lokalt nivå gjennom helseklinikkene de er ansatt ved, og på nasjonalt nivå gjennom fagorganiseringen i den afghanske jordmorforeningen» – Feroza Mushtari 

Innledere:

Feroza Mushtari, leder av Afghan Midwives Association (AMA): Om Jordmorvirket i Afghanistan.

Trude Thommesen fra Den Norske Jordmorforening: jordmødre og jordmorfagets betydning for mødrehelse i Norge. Jordmødre er et av de eldste profesjonelle yrker i Norge, og det har vært utdannet jordmødre her i landet siden 1818.  Tilgangen til og utdanningen av jordmødre er den viktigste enkeltfaktoren for at den fødselsrelaterte dødeligheten i Norge falt i slutten av forrige århundre.  Sammen med andre faktorer som bl.a bedre sosioøkonomiske forhold, generelt bedre helse og oppdagelsen av penicillin har gjort at Norge i dag er et av verdens tryggeste land å føde barn i.

Se informasjon om arrangementet på Facebook her 

Nettadresse til arrangør: www.jordmorforeningen.no  www.afghanistan.no