Kafka for vår tid

bookmark

Hvorfor er han viktig fremdeles?

fredag 11. november 2011, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Hva er det ved Kafkas tekster som appellerer så sterkt til oss, og hvorfor og hvordan er han viktig nå, tidlig i det 21. århundre? Ledende Kafka-forskere diskuterer dette spørsmålet ut fra boken Franz Kafka. Narration, Rhetoric, and Reading (2011). Etterpå vises Orson Welles’ film The Trial.