Kaj Skagens biografi om Rudolf Steiner – filosofiske og eksistensielle spørsmål

bookmark

Forelesning ved Hans Kolstad

torsdag 1. oktober 2015, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

Kaj Skagens monumentale Steiner-biografi Morgen ved midnatt på snaue tusen sider har vakt oppsikt og resultert i en omfattende debatt. Hans Kolstad vil denne kvelden gi oss en lengre muntlig «anmeldelse» med hovedvekt på å behandle de filosofiske og eksistensielle spørsmål som Skagen drøfter.