Kampen om opplysningen:

bookmark

ytringsfrihet og/eller retten til å krenke?

mandag 18. mai 2015, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: The Re:Enlightenment Exchange/Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Hva er den største trusselen mot demokratiet – å undergrave ytringsfriheten med et bysantinsk system av etiketteregler eller å hevde en totalt meningsløs og usammenhengende rett til å krenke? Og hva slags lærdommer kan 1700-tallets opplysning bidra med?

Debatten innledes med innlegg av Peter de Bolla, professor i kulturhistorie og estetikk ved University of Cambridge, og Frederik Stjernfelt, professor i semiotikk, idéhistorie og vitenskapsteori ved Københavns universitet. De Bolla har nylig utgitt boka The Architecture of Concepts. The Historical Formation of Human Rights. Stjernefelt har gjort seg bemerket i dansk og norsk offentlighet som en forsvarer av vestlige verdier, spesielt ytringsfrihet.

Debatten ledes av Anne Fastrup (København) og Helge Jordheim (Oslo) og vil foregå på engelsk

OM THE RE:ENLIGHTENMENT PROJECT
I en serie møter og flere bøker har The Re:Enlightenment Project utforsket hva arven fra opplysningstiden betyr i dag, med spesielt fokus på institusjoner, sjangere og teknologier for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Etter å ha vært blant annet i  London, New York og Santa Barbara, kommer prosjektet nå til Oslo. Målet med Re:Enlightenment Exchange 5 er å undersøke kunnskap som en kraft i verden, som en tilgjengelig ressurs som kan brukes, deles og spres. Institusjoner, medier, formater og nettverk som i rundt tre hundre år har vært i bruk for å forvalte kunnskap, er i rask endring, som følge av både nye kunnskapsbehov og teknologiske endringer.

Over to dager skal en gruppe forskere fra flere land diskutere disse spørsmålene i Oslo, og dette arrangementet inngår i dette programmet.