Kan hellige tekster fremme forsoning?

bookmark

Dialog– og fortellingsverksted

søndag 22. mars 2015, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Dialogtreff for unge voksne

Inngang: Gratis

Hvordan kan hellige tekster fremme forsoning og fred? Hva skjer når vi fokuserer på det som er felles – ikke ulikhetene? Vi leser og forstår våre hellige tekster med utgangspunkt i våre liv. Men hva sier de oss egentlig om hva vi tror på? Hvordan er vår tolkning av tekster med på å farge vår tro, vår identiet, våre holdninger og handlinger?

Dialog- og fortellingsverksted arrangeres av Dialogtreff for unge voksne, som gjennom de siste tre årene har prøvd å nå hverandres teksttradisjoner gjennom dialog og felles samtaler om tro.

PROGRAM
12.45 DØRENE ÅPNES
13:00 FORTELLINGER FRA ISLAM
Mehda Zolfaqari forteller
Mehda Zolfaqari er forteller og opptatt av hvordan de hellige fortellingene kan brukes i dialog mellom ulike trosretninger. Hun vil fortelle om Skapelsesberetningen i Islam og fortellingen om Josef og Potifars kone.

13:30 FORTELLINGER FRA JØDISK & KRISTEN TRADISJON
Svein Tindberg forteller
Svein Tindberg er skuespiller og kjent for sine tolkninger av Markusevangeliet og sin beretning om ”Abrahams barn”. Han vil dele noe fra ”Abrahams barn” og fortelle om Isak/Ismael, Hagar, ofringen av Isak og tårnet i Babel.

14:00 PLENUMSSAMTALE OM FORTELLINGENE
Vi deler asssosiasjoner og reaksjoner på det vi har hørt
14.45 GRUPPESAMTALER
Dialog i grupper hvor ulike tema fra fortellingene løftes frem
16:00 SLUTT

Arrangementet er åpent for alle, men retter seg primært mot unge voksne. Arrangementet er i regi av ”Dialogtreff for unge voksne” i samarbeid med Kirkelig dialogsenter og sponses av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.