Kan Islam reformeres?

bookmark

torsdag 19. mai 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Secular Forum

Inngang: Gratis

Er Islam forenlig med et sekulært demokratisk samfunn som Norge? Mange muslimer mener at et godt samfunn er et samfunn tuftet på islamske lover – Sharia. Betyr det at for muslimer er et godt samfunn et samfunn hvor muslimer er privilegerte på bekostning av de vantro, at frafalne skal halshugges og utro kvinner skal steines, og hvor enhver kritikk av Islam skal straffes med døden. Eller finnes det andre måte å tolke Koranen på? Videre vil vi spørre hvem som bør lede arbeidet med å fremme liberale og sekulære verdier innenfor de ulike muslimske miljøene i Norge.

Til å belyse problemstillingene har vi invitert flere markerte muslimske røster i Norge. Panelet har denne sammensetningen:

 

Basim Ghozlan

Mahmoud Farahmand

Bushra Ishaq

Linda Noor

Shakeel Rehman