Kan unge kvinner lede verden ut av fattigdomskrisa?

bookmark

Debatt

onsdag 17. oktober 2012, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norges KFUK-KFUM

Inngang: Gratis

KFUK-KFUM markerer FN-dagen for utryddelse av fattigdom 17. oktober, og KFUKs 125 års jubileum, med debatt om unge kvinners lederskap og deres rolle i kampen mot fattigdom.

Leder av verdens største nettverk av kvinneorganisasjoner, World YWCA (KFUK) – Nyaradzayi  Gumbonzvanda – kommer til Oslo og vil holde et engasjerende innlegg om unge kvinners kamp mot fattigdom. KFUK jobber inter-generasjonelt med særlig satsing på ungt lederskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I panelet:
Nyaradzayi Gumbonzvanda. Generalsekretær i World YWCA. Gumbonzvanda har også lang FN-erfaring blant annet som tidligere direktør i UNIFEM i Øst-Afrika og Afrikas horn.
Astrid Versto. Avdelingsdirektør, avdeling for sivilt samfunn, NORAD
Maja Leonora Skålvold. Viselandssjef i KFUK-KFUM Speiderne.
Marit Sørheim. Programsjef i FOKUS
Fredrik Glad-Gjernes. Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global

Møteleder: Adelheid Firing Hvambsal, Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM
Debattleder: Stine Kiil Saga, Kapellan og forfatter
TenSing Norway deltar også

Debatten er åpen og gratis. På grunn av servering ber vi om påmelding til e-post: global@kfuk-kfum.no innen 13.10.