«Kif-effekten»

bookmark

Komité for kjønnsbalanse i forskning feirer tiårs jubileum

onsdag 4. desember 2013, kl. 10:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Komité for kjønnsbalanse i forskning

Inngang: Gratis

Snart ti år etter første komité var på plass er det på tide å se hvilken betydning Kifs arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning. Formålet med seminaret vil være både å sette fokus på komitéens virkeområde og en form for stafettpinneoverrekkelse til ny komité. Kif-komiteen vil også overrekke statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet en liste over prioriterte tiltak for å øke kjønnsbalansen på toppstillingsnivå i norsk forskning. Seminaret avsluttes med en forrykende paneldebatt.

Arrangementet er gratis, men man må melde seg på her

Program:
Kl 10.30 – 11.00 Kaffe og registrering
Kl 11.00 – 11.10 Velkommen ved Kif-komitéleder Gerd Bjørhovde
Kl 11.10 – 11.40 Agnete Vabø, NIFU:Kjønn og forskning; Fra nasjonalt til globalt fokus
Kl 11.40 – 11.50 Spørsmål fra salen
Kl 11.50 – 12.05 Pause
Kl 12.05 – 12.35 Mari Teigen, ISF:Alles jobb, ingens ansvar – likestillingens vikeplikt

Kl 12.35 – 12.45 Spørsmål fra salen
Kl 12.45 – 13.45 Lunsj
Kl 13.45 – 14.00 Kif-komiteenoverrekker statssekretær Bjørn Haugstad en liste over prioriterte tiltak for å øke kjønnsbalansen på toppstillingsnivå i norsk forskning
Kl 14.00 – 14.45 Ministafett: ”Kif-effekten”- betydningen av en kif-komité

Deltagere: Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet, Jesper W. Simonsen fra Norges Forskningsråd, Taran Knudstad fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Linda Rustad fra Komité for kjønnsbalanse i forskning

Kl 14.45 – 15.00 Pause
Kl 15.00 – 16.00 Paneldebatt: Talenter på spill – Hvorfor er Kifs arbeid fortsatt viktig?
Deltagere: Jesper W. Simonsen fra Norges forskningsråd, Rektor Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Rektor Liv Reidun Grimstvedt fra Høgskolen Stord/Haugesund, Gunnar Jordfald fra Forskningsinstituttenes Fellesarena, Ola Stave fra Universitets- og høgskolerådet

Panelet ledes av Beret Bråten, Fafo
Kl 16.00 – 16.20 Takk for nå!Komitéleder Gerd Bjørhovde oppsummerer dagenog gir stafettpinnen videre til neste Kif-komité