Kjønn og estetisk verdsetting

bookmark

Avslutningskonferanse og boklansering

torsdag 5. september 2013, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: ILOS, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Avslutningskonferanse for NFR-prosjektet «Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet», i anledning utgivelsen av boken Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst,  film og litteratur (Oslo: Pax, 2013)

Kjønn påvirker vår forståelse av og vår verdsetting av kunst. Nye filmfremstillinger av maskulinitet appellerer for eksempel til filmvitere uavhengig av kjønn, mens litteraturforskere flest synes å vegre seg for å drøfte morstematikk i samtidsromaner. Hvilken betydning har kjønn for kunsten og kunstnerne? Og hvordan vurderes den kunsten som spiller på og utfordrer kjønnskategoriene?

Program
14:00-14:15. Anne Birgitte Rønning: Presentasjon av boken
14:15-15:00. Ulla Angkjær Jørgensen: «Et eksempel fra bogen: Om motivet grædende mænd i Jesper Justs kunstfilm»
15:00-15:30. Anne Oterholm leser fra egne tekster
15:30-16:00. Pause med kaffe og frukt
16:00-16:30. Lydessay av Jenny Hval
16:30-17:30. Paneldebatt: Anne Oterholm, Marta Breen, Sara Johnsen, Irene Iversen og Tore Slaatta

 

FOTO: Jesper Just, No Man Is an Island II. Film-still. DVCAM 4:00 min.Copyright © Jesper Just 2004.