Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv

bookmark

Boklansering

torsdag 15. januar 2015, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Høgskolen i Telemark

Inngang: Gratis

Kjønnsforskning utgjør et lite men dynamisk felt. Antologien Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv søker å bidra til ny kunnskap og større nyansering av hva kjønnsmakt er og hvordan forestillinger om maskulinitet og feminitet brynes mot kulturelle og politiske prosesser.  Boka har et mangfoldig fokus på idrett, friluftsliv og kjønn utfra historiske, filosofiske, samfunnsviten- skapelige og idrettsvitenskapelige perspektiver.

Konferaniser: Tom Stalsberg
Boklansering og paneldebatt