Kjøper Kina opp Afrika?

bookmark

onsdag 8. september 2010, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Foreningen Norge-Kina

Inngang: Billett

Hva vil egentlig Kina med sine store investeringer i Afrika? Hvilke avhengighetsforhold skapes? Er dette konfliktskapende i forhold til andre stormakter? Hvordan oppfattes de kinesiske investeringene på den afrikanske grasrota?

De siste årene har Kinas forhold til Afrika kommet i fokus. Kina har investert store beløp på det afrikanske kontinentet, og enkelte snakker nå om nykolonialisme, om et kappløp for å sikre seg strategiske interesser, om utbytting osv., mens andre peker på bistand, gode råvarepriser, lokalt entreprenørskap m.m.

 Det blir anledning til å stille spørsmål underveis og for å gi temaet en grundig presentasjon, har vi bedt tre kunnskapsrike personer om å dele sin viten med oss:

Elling N. Tjønneland (1955) er statsviter og seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen. Han har de siste 30 årene arbeidet med ulike problemstillinger og rådgiving knyttet til utviklingsprosesser i det sørlige Afrika, herunder bistandsstrategier og utenrikspolitikk. De siste årene har Tjønneland vært særlig opptatt av “nye aktører” som Kina og landets rolle i forhold til Afrika. Som han selv sier: ”-Kva betyr kinesiske investeringar, handel og migrasjon for utviklinga i Afrika? Ser vi konturane av eitt nytt sør-sør samarbeid som utfordrar den tradisjonelle nord-dominansen i Afrika, eller forsterkar Kina den tradisjonelle rolla til Afrika som råvareeksportør for andre?
Kan det kinesiske inntoget i Afrika føre til nyekonfliktar og alliansemønstre i internasjonal politikk? Kan Afrika bli ein arena for ny stormaktskonflikt? Kan vi identifisere ein spesifikk kinesisk utviklingsstrategi og politikk i tilnærminga til Afrika? Korleis møter Afrika Kina?”

Heidi Østbø Haugen (1977) er stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert i Kina og jobbet for Verdens matvareprogram i Vest-Afrika. Forskningen hennes omhandler ulike former for økonomiske forbindelser mellom Kina og Afrika, spesielt hvordan et raskt voksende volum av kinesiske forbruksvarer finner veien til afrikanske markeder. Haugen presiserer: ”-Handelen med Kina gir mange afrikanere tilgang på billige varer, men er også en trussel for afrikanske produsenter som ikke lenger er konkurransedyktige. Handelen er spesielt konsentrert med Guangzhou (Canton, ved Hong Kong), en by som i løpet av få år er blitt sterkt påvirket sosialt og økonomisk av kontakten med Afrika.” (Se også http://www.iss.uio.no/personer/ vit-sgeo/heidiha/index.html)

Kristoffer Rønneberg (1978) har vært tilknyttet Aftenpostens utenriksredaksjon siden 2005. Han har tidligere vært i bl. a. Dagens Næringsliv og Nettavisen, og han jobbet i Beijing fra 2005 til 2007. Rønneberg har spesialisert seg på Asia generelt og Kina spesielt. Han peker på hvordan Kina presser ut andre utenlandske aktører i kampen om afrikanske råvarer: -”Kall det gjerne «Yuandiplomatiet », Kinas unike verktøy for å kjøpe seg venner og handelspartnere.”

Som ordstyrer til arrangementet har vi vært så heldige å få Stein Tønnesson. Tønnesson (1953) er fredsforsker og historiker. Han var tilknyttet Nordisk Institutt for Asiastudier 1992- 1998, Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo 1997-2001, og har siden arbeidet i Instutt for fredsforskning (PRIO) som han ledet 2001-2009. Han vil være ved United States Institute of Peace i Washington DC de neste to år.