Kjøpt og betalt. En reise gjennom prostitusjon

bookmark

Bokbad med Rachel Moran

onsdag 5. juni 2013, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kvinnefronten og FOKUS

Inngang: Gratis

”The Myth about the Happy Hooker” stemmer ikke med virkeligheten, sier Rachel Moran i sin nye bok Paid For. My Journey Through Prostitution.

Pressekontant: agnetest@online.no