Klar for neste pandemi?

bookmark

torsdag 27. mai 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsetiske komiteer

Inngang: Gratis

 

 Vi vet at neste pandemi kommer. Hva har vi lært av svineinfluensa-erfaringen? Vil vi klare balansegangen mellom fornuftige føre-var tiltak på den ene siden og overdrevne skrekk – scenarier på den andre? Danmark valgte en annen løsning enn Norge, hvorfor? 

 

Foto: Skutterstock