Klimabarometer 2014

bookmark

Presentasjon av resultater fra TNS Gallup

tirsdag 20. mai 2014, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: TNS Gallup

Inngang: Gratis

Hva betyr resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer 2014 for Norge og norsk klimapolitikk?

De ferske til resultatene  fra TNS Gallups Klimabarometer 2014 presenteres på Litteraturhuset med påfølgende debatt:
• Hvilke forventninger har velgerne til ulike aktører?
• Hva mener velgerne den nye regjeringen bør fokusere på i klimapolitikken?
• Vil folk støtte en mer aktiv klimapolitikk?

Kl 09:30 Velkommen v/ Stein Aarland, administrerende direktør, TNS Gallup

Kl 09:40 Presentasjon av resultater fra Klimabarometeret 2014
v/ Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup.

Kl 10:00 Kommentarer til resultatene fra:
Tine Sundtoft (Høyre) Klima- og Miljøminister
Oluf Ulseth, administrerende direktør, Energi Norge
Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Norges Forskningsråd
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør ENOVA
Kristian Marstrand Pladsen,kommunikasjonsdirektør Statnett
Audun Rosland, avdelingsdirektør for klimaavdelingen i Miljødirektoratet
Kirsten Øystese, ‎Rådgiver energipolitikk og kommunikasjon BKK
• Øystein Herland, administrerende direktør Volvo Car Norway AS 
Fredric Hauge, Faglig leder, Bellona

Kl 11:00 Paneldebatt: Hva betyr resultatene for norsk klimapolitikk?
Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant (Miljøpartiet De Grønne)
Terje Lien-Aasland, Stortingsrepresentant (Arbeiderpartiet)
Heikki Eidsvoll Holmås, Stortingsrepresentant (SV)
Oskar Grimstad, Stortingsrepresentant (Frp)
Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant (Høyre)
Trine Skei Grande, Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder (V)

Debattleder: Aslak Bonde

Dersom du ønsker å delta på arrangementet kan du melde deg på her

Møtet er gratis og åpent for alle. Servering av kaffe og rundstykker.