Klimarettferdighet

bookmark

Klimapolitikk er fordelingspolitikk

fredag 19. oktober 2012, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Naturvernforbundet

Inngang: Gratis

 

Klimapolitikk er fordelingspolitikk. En internasjonal klimaløsning avhenger av at verdens land finner ut hvordan innsatsen kan fordeles på en rettferdig måte. Naturvernforbundet samler eksperter, politikere og andre fra inn- og utland til å gå løs på en av vår tids viktigste spørsmål.

Klimatoppmøtet i Sør-Afrika i 2011 endte med en dramatisk konfrontasjon mellom EU og India, der spørsmålet om rettferdig fordeling av klimainnsatsen mellom rike og fattige land ble satt på spissen. Kampen om hva som er en rettferdig fordeling av utslippskutt og finansiering av klimatiltak vil være kjernen i forhandlingene om en internasjonal klimaavtale de neste årene.

10.00 Velkommen

Yngvild Lorentzen, leder av internasjonal avdeling, Naturvernforbundet

10.10 Perspektiver på rettferdig innsatsfordeling

Tom Athanasiou, direktør i EcoEquity og utvikler av «Greenhouse Development Rights»

10.50 Klimarettferdighet sett fra sør

Seth Osafo, spesialrådgiver for Afrika-gruppen i FNs klimaforhandlinger

11.30 Klimaendringenes konsekvenser som urett

Cecilie Mauritzen, direktør i CICERO

12.00

Lunsj

13.00 Norges engasjement for klimarettferdighet i utviklingspolitikken

Heikki Holmås, utviklingsminister

13.25 Hva slags rolle kan Norge spille i debatten om klimarettferdighet?

Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet

13.45 Spørsmål og kommentarer

14.00 Paneldiskusjon

Ledet av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

14.50 Slutt