Klimatiltak– forebygge katastrofer – kamp mot fattigdom

bookmark

Åpent møte

mandag 19. mai 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Global Kunnskap

Inngang: Gratis

Den siste rapporten fra FNs Klimapanel er en kraftig påminnelse om behovet for raske tiltak reduserer klimautslippene og bidrar til å forebygge alvorlige katastrofer i utsatte kystområder i utviklingsland. Mangroveskogenehar evne til å beskytte mot ekstremvær langs kysten og binder opp store mengder CO2. Arbeidet med nyplanting og skjøtsel i skogsområdene gir også økonomisk utvikling i fattige kystsamfunn.

Vi inviterer til møte:
Debattleder, Arne Fjørtoft, generalsekretær i Worldview Myanmar

Klimaendringene er her allerede
Dr. Paula diPerna, amerikansk forfatter og miljøaktivist. Var i 20 år nærmeste medarbeider til Jacques-YvesCousteau. Startet verdens første karbonbørs i Chicago. Er med i en gruppe som rådgir Barack Obama i klimapolitikk.

Regnskogen er avgjørende for klimautviklingen
Dag Hareide, Daglig leder i Regnskogfondet

Mangroveskogene – hvilken effekt har de og hvilke tiltak trengs
Dr. Ranil Senanayake, styreleder i Rainforest Rescue International, stifter av International Analog Forestry og vitenskapelig leder for forskningsprosjektet i Myanmar
Professor Dr. Daw Nang Mya Han, leder av Marine Science Department, Myeik University. Har gjennom mange år ledert arbeidet for rehabilitering av mangroveskoger.

Mangrove i forhold til FNs Klimarapport
Svein Tveitdal, leder av Klima 2020, styremedlem i Norfund, styreleder i Energigården og tidligere direktør i UNEP og GRID Arenda. Var som UNEP-direktør, sammen med en kollega fra WMO, ansvarlig for sekretariatet for FNs Klimapanel.