Klimatiltak på bekostning av natur

bookmark

-vår tids paradoks

tirsdag 22. mai 2012, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: SABIMA

Inngang: Gratis

 

22. mai er FNs internasjonale dag for biomangfold, og SABIMA markerer dagen med debatt!

 

Tap av biomangfold er regnet for å være et like stort miljøproblem som klimaendringene, men nå opplever vi en storsatsing på å øke kraftproduksjonen, og subsidierer tiltak som ødelegger mye natur. Planer for å fase ut oljeproduksjonen er så å si ikkeeksisterende.

 

Politikere og store deler av miljøbevegelsen har konsentrert seg om klimaproblemet på bekostning av andre miljøproblemer. Gjennom ordningen grønne sertifikater gis det millioner i tilskudd for å øke kraftproduksjonen i Norge. Antall søknader om å bygge ut vannkraftverk er mangedoblet, flere tusen kvadratkilometer areal kan bli vindkraftanlegg, og det er foreslått å beplante Norge med såkalt klimaskog. Samtidig er det lite som tyder på klimautslippene er på vei ned.

 

Vi spør: Er fornybarsatsingen verdt naturkostnaden? Tar vi egentlig miljøkrisa på alvor, eller vil vi bare sikre oss lave strømpriser og fortsatt vekst?

 

Hvordan kan vi få miljø-Norge til å se miljøkrisene i sammenheng, og ikke på klima som et isolert problem?

 

Panelet består av:

· Silje Lundberg, leder for Natur og ungdom

· Einar Wilhelmsen, leder for fornybaravdelingen i ZERO

· Erling Sande (Sp), leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

· Joakim Hammerlin, filosof og forfatter

· Rune Aanderaa, daglig leder i SABIMA

 

Ordstyrer er Rasmus Hansson, tidligere generalsekretær i WWF