Knutsenforelesinga

bookmark

Jeg ser, jeg opplever, jeg er. Sansning, identitet, å konstant bli til

lørdag 3. desember 2016, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Forfattersentrum og Dagsavisen

Inngang: Billett

Cathrine Knudsens bruk av (deler) av David Humes filosofi i skrivinga (først og fremst A Treatise of Human Nature). Knudsen (f. 1970) er en særmerkt og kritikerrost prosastemme og har gitt ut fire romaner, sist Manuell (Pelikanen 2014).