Komisk, erotisk, tragisk

bookmark

Atle Næss om Boccaccio og Decameronen

mandag 21. oktober 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det italienske kulturinstitutt

Inngang: Gratis

Det er sju hundre år siden Giovanni Boccaccio ble født. Hans mesterverk Decameronen består av hundre fortellinger om snedige kvinner, tvilsomme prester, sleipe svindlere og mye annet – et tverrsnitt av livet i 1300-tallets Toscana som sier noe om hans egen epoke og om mennesket til alle tider.