Kommer vi over det – eller bare forbi?

bookmark

Hvordan vi best kan hjelpe barn og unge som har opplevd traumatiske situasjoner

mandag 10. oktober 2011, kl. 17:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

Inngang: Gratis

Etter 22.juli lever mange med sorg og fortvilelse. Svært mange unge er direkte berørt, enda flere er sterkt påvirket av tragedien. Når barn og unge trenger hjelp etter traumatiske opplevelser, må vi vite hva vi skal gjøre og si.

Barn og unge kan ha forskjellige reaksjoner på tragedier og andre vanskelige opplevelser.
*Hvilke reaksjoner kan de får?
*Hvordan påvirkes omgivelsene?
*Hva skal vi være oppmerksomme på?
*Må vi alltid snakke om det?
*Kommer vi over det – eller bare forbi?

Innledning: Helen Johnsen Christie, psykolog og traumespesialist

Diskusjon og kaffe