Kommunikasjon i nære relasjoner

bookmark

Åpen Workshop i å bli mer bevisst på hva som kan skape god kontakt

torsdag 30. mai 2013, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: IVK Norge- norsk sirkel for ikkevoldskommunikasjon

Inngang: Billett

Vi kommuniserer daglig, både med oss selv og andre. Kommunikasjon på individnivå er måten vi uttrykker oss selv og kommer i kontakt. For å få oppfylt våre behov, og bli møtt med forståelse og empati, bruker vi kommunikasjon. Likevel opplever de fleste av oss fra tid til annen at vi ikke blir hørt og forstått i den grad vi ønsker. En av årsakene til dette er at språket vårt er fullt av ord og uttrykk som kan skape mer avstand enn kontakt, og budskapet vårt kan derfor være smertefult for andre og høre.

På workshop i Kontakskapende Kommunikasjon vil du få trening i å bli mer bevisst på hva som kan skape god kontakt og hva som kan hindre kontakt.

Du vil få trening i å skille
 observasjon fra tolkning og bedømming
 følelser fra tanker
 behov fra strategier
 anmodning fra krav

For mer informasjon se her 
Arrangementet varer fra 17.00 til 21.00.