Kommunisme

bookmark

Lørdagsforedrag ved Åsmund Egge

lørdag 6. desember 2014, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Karl Marx, kommunismens far, skrev sammen med Engels det som gjerne kalles det kommunistiske manifest. Manifestet avsluttes med appellen «Proletarer i alle land, foren dere!», og formulerer et ønske om å utradere sosiale klasser og jevne ut økonomiske forskjeller.

Staten skal eie og administrere verdier, privat eiendomsrett oppheves, arbeiderklassen skal få kontroll over produksjonsmidlene, og via revolusjon skal man få samfunnet over fra et kapitalistisk til et kommunistisk samfunn. Litteraturhuset har kommet til siste foredrag i serien om politiske ideologier når Åsmund Egge nå foredrar om kommunisme. Egge er professor emeritus i historie, med kommunisme og kommunistisk historie som forskningsfelt.