Konferanse: Connecting people

bookmark

Closing the gap or creating greater differences?

fredag 16. oktober 2015, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Vennskap Nord/Sør (med støtte fra Norad)

Inngang: Gratis

Digital teknologi og sosiale medier har endret forutsetningene for global kommunikasjon og nettverksbygging. I løpet av konferansen vil vi fokusere på de mulighetene, men også utfordringene det fører med seg i et globalt Nord/Sør-perspektiv.

Påmelding her

Vi ønsker blant annet å stille spørsmål om:
• Digitale skiller og om den teknologiske utviklingen og den økende bruken av sosiale medier virkelig gjør verden mindre?
• Knyttes mennesker fra forskjellige deler av verden sammen og lærer om hverandre og av hverandre – eller bidrar det tvert imot til å øke forskjeller og avstand?
• Hvordan skapes gode digitale nettverk?
Konferansen vil presentere innledere fra Nord og Sør som belyser ulike ståsted, og vil gi inspirasjon til hvorfor og hvordan etablere sosiale nettverk i vennskapssamarbeidet. For fullt program, vennligst se vår nettside.

Varer til kl. 15.00