Korrupsjon og kapitalflukt

bookmark

Foredrag ved Raymond Baker

tirsdag 14. mai 2013, kl. 17:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Transparency International Norge

Inngang: Gratis

Leder av Global Financial Integrity (GFI), Raymond Baker holder foredrag om ulovlig kapitalflukt og sammenhengen mellom skatteunndragelser, korrupsjon, hvitvasking, skatteparadiser og fattigdom. GFI har publisert en rekke studier som har sin styrke i at de bl.a tallfester omfanget av ulovlig kapitalflukt og analyserer årsaker og virkning. Etter foredraget blir det debatt. Møteleder: Tina Søreide.