Kravene for å bli advokat

bookmark

Debatt

tirsdag 15. september 2015, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen Oslo krets

Inngang: Gratis

Den 19. mars 2015 fremla advokatlovutvalget NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet – Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. I NOU-en foreslås det endringer i kravet for å få advokatbevilling. Velkommen til debatt om forslaget til nye krav – og om hva de betyr for advokatfirmaer, advokater og fullmektiger.